Offer

Design and development of advanced digital and analogue devices

 • Radio Access devices
 • Dedicated devices for VoIP and data transfer based on WLAN technology
 • Digital switches and multiplexers based on packet and channel switching
 • Microcontrollers on the basis of CPLD and FPGA by Xilinx
 • Design and development of custom devices upon client requirements

Offer for naval applications

 • Integration of communication, cryptographic and reconnaissance systems with implementation of our own technical solutions, both hardware and software
 • Design, installation and implementation of ICT and communication systems, including systems for processing of classified information, secure computer networks, as well as other customized solutions according to the needs
 • Design and manufacture of non-standard equipment according to the customer requirements in the areas of radio, teletransmission and ICT, including those designated for the processing of classified information
 • The development and implementation of measurement systems of ship’s engines and tanks
 • Design, installation and maintenance of break-in and assault alarm systems, and access control systems to civil and military facilities. We have the appropriate authorizations and experience in designing systems of SA1 ÷ SA4 class
 • Design and installation of industrial television systems (CCTV) for diffrent objects (buildings, boats, extensive areas). Solutions offered are based on proven devices of renown manufacturers
 • Maintenance and service of maritime communication equipment and systems
 • Installation works on ships, boats and land-based facilities

Complex IT Projects

 • Reconnaissance and electronic warfare systems based on the equipment of renowned manufacturers
 • GIS applications
 • Command management systems
 • Laser warning systems (software and hardware)
 • Distributed database systems with differential data replication management
 • User interfaces based on pre-formatted documents systems, templates factories, exchange control systems
 • Data acquisition using standard interfaces (RS, GPIB, ETHERNET, etc.)
 • Data analysis on the basis of client made algorithms or project requirements
 • Data visualization using trade standards or user defined standards
 • Both standard and non standard communications between system elements based on TCP/IP UDP/IP protocol
 • Data security (ITSEC), access control and user authentication functional modules adapted to user requirements
 • Client – Server database systems management
 • Communication equipment control and ready-to-use tools for the radio data transmission
 • Visualization and mapping of the data provided by external sources (communication modules, sensors and other
 • Turnkey projects such as: communication installations (radio, cable and satellite), control and command centers, maritime communication systems
 • Platform integration

Our Company


The Quality Policy


Mamy świadomość, że oferowane przez nas wyroby i usługi są wynikiem pracy całego zespołu ludzi, a każda wykonana praca stanowi rekomendację dla naszych przyszłych Klientów. Dlatego walkę na rynku prowadzić będziemy przede wszystkim poprzez zapewnienie najnowszych rozwiązań i ciągłe polepszenie jakości wyrobów i usług oraz nieustanne doskonalenie systemu zarządzania.

Dbamy o to, aby rozwój naszych pracowników następował wraz z rozwojem Spółki, tak, aby ich umiejętności i zaangażowanie gwarantowały osiągnięcie maksymalnej efektywności i jakości naszego działania.

Nasze motto brzmi:

„Nowoczesna łączność i informatyka – to nasza codzienność”

Priorytetem dla naszych działań jest:

 1. Oferowanie klientowi najnowszych, najlepszych technologii i wyrobów;
 2. Terminowa i zgodna z wymaganiami realizacja zobowiązań wobec klientów ;
 3. Troska o najwyższą jakość i rzetelność świadczonych usług;
 4. Stała opieka nad systemami eksploatowanymi przez Klienta przez cały okres ich życia;
 5. Międzynarodowa współpraca z liderami w zakresie oferowanych wyrobów i usług;
 6. Dbałość o innowacyjność oferowanych wyrobów i usług;
 7. Ustawiczne szkolenie naszych pracowników;
 8. Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia i urządzenia, środowisko pracy oraz wiarygodny sprzęt kontrolno-pomiarowy;
 9. Spełnienie wymagań ustawowych i przepisów aktualnego prawa;
 10. Wprowadzenie wyrobów i usług na rynek morski.

KenBIT Sp.j. to organizacja zarządzana w sposób sprawny, która pragnie być postrzegana przez swych Klientów i pracowników jako gwarant rzetelności i nowoczesności.

Stosowany w Przedsiębiorstwie System Zarządzania Jakością oparty jest
o normę PN-EN ISO 9001:2009, publikację standaryzacyjną NATO AQAP-2110:2009 i AQAP-2210:2006 oraz „Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Prezes Zarządu

Dariusz Koenig